9.11.09

τίποτα δε συμβαίνει τώρα

ενώ τότε
τόσοι σπουδαίοι.

κι όταν το τώρα γίνει παλιά
λένε

τίποτα δε συμβαίνει τώρα
ενώ παλιά
τόσοι σπουδαίοι.