1.8.13

ο,τι κι αν κάνεις
δεν είσαι ο μόνος...

ο,τι κι αν κάνεις
είσαι μόνος