9.6.12

βλέφαρα κλειστά
ανάσα στο ρελαντί
ούτε χαμογελο
ούτε θλίψη

εκ νέου δημιουργία
ανέκαθεν καταστροφή