8.12.12

Η ψυχή

ειναι δυνατον να επιλεξανε το ψ και το χ γι' αυτη τη λέξη?

συναρτηση κι ετσι
παρακάτω δε ξέρω