18.11.09

ο ευγενικός σαγηνευμένος μαλάκας

ήρθε
καταπάνω του
η ομορφιά
κι εκείνος
έκανε
στο πλάι.