16.4.16

ροή

Η επιθυμία
γίνεται ανάγκη ,
κι αν δεν πραγματωθεί
μέχρι τότε ,
εμμονή