20.11.09

η κυριαρχία
της βλακείας
αποδεικνύεται
από την υπαρξη του φόβου
ενώ γνωρίζουμε πως θα πεθανουμε