27.11.09

τυχαίοι μπάσταρδοι
με ανυποστατα
ισχυρη
αφοσίωση
στο τίποτα.