24.8.10

πιο ψηλά
πιο ψηλά
πιο ψηλά
πιο ψηλά
πιο χαμηλά
πιο ψηλά
πιο χαμηλά
πιο ψηλά
πιο ψηλά
πιο χαμηλά
πιο χαμηλα
πιο χαμηλά
πιο χαμηλά
πιο ψηλά

ώπα.

εντάξει

πέθανες