24.9.13

πόσα ακόμα σχέδια προλαβαίνω να ματαιωσω ?
οι λιγοτερες πράξεις συνεπάγονται και  λιγότερη φθορά

εαν οριζομαστε απο τα προσωπικά μας ακρότατα ,
τη βάψαμε.

στα όρια που χαραζει ο πλανήτης του καθενός
στο χώρο που καταλαμβάνει ο κοκκος της άμμου