28.6.13

Μόνο για σοβαρους ανθρώπους

τώρα το 'χω.
Ανάβω και τσιγάρο.

Λοιπόν,
όλοι ξέρουμε τα πάντα.

Δηλαδήδηλαδή,

κανεις δε ξέρει κάτι.


Η ισορροπία
ειναι εδώ.

Πάντα εδώ ήταν.

Εμείς που ?Η σωστή ερωτηση
γεννά
την απάντηση.