25.3.13

αρκετά καλά για ν' αναπνέω

μην περιμενεις
μην περιμενεος
μην πρειμρνεοις
μη πρειμρνεοις

 μηγ πκρ εμομνεςιρεςς
 μην πρειμενεοις

 μπην πρειμεονεος
 μην περιμενις
τιποτα
 τιποτα
τιποτα τιποτα
τιποτα οτ-ποιρτπ α
ο